Mike

‘’Het leven is alleen daar waar je het bewust ervaart’’ 

Ik zie het leven als een veld van bewustzijn. Door te kiezen voor de manier waarop wij het leven als individu willen ervaren zullen wij hierbinnen onze plek innemen. Je zou kunnen zeggen dat wij mensen een soort katalysator van het leven zijn. De informatie die we waarnemen kunnen we filteren, omzetten en wanneer wij dat willen op onze manier weer met de wereld delen.

Ik heb het gevoel dat er drie verschillende niveaus zijn van bewustzijn. Ten eerste het waarnemen van al het geen zich in onze ervaringswereld voordoet, bijvoorbeeld het luisteren naar muziek. Ten tweede, het emotioneel verbinden met deze informatie, bijvoorbeeld doordat het muziekstuk ons doet denken aan iets uit ons verleden en als derde het transformeren ervan zodat we hiermee bewust en gericht invloed uit kunnen oefenen.

Ik heb me in muziek gespecialiseerd. Daardoor heb ik veel over de muziekwereld geleerd. Het offer dat je brengt wanneer je je ergens in specialiseert, is dat je je soms volledig in de details verliest. Ik hou er dan ook van om zo nu en dan de rol van observator aan te nemen. Dan kan ik voor even uit mijn eigen specialisatie stappen om zonder ‘’oogkleppen’’ vanuit een helikopter perspectief het levensspectrum waar te nemen.

Mijn inspiratie haal ik uit het observeren van het dagelijks leven. Door de dingen om mij heen op te merken en te voelen wat die met me doen, kan ik me die eigen maken en samenbrengen in een technisch kloppend, met passie doordrenkt muziekstuk. Voor mij is dit de mooiste manier om mijn zienswijze op een ander over te brengen.

Wanneer ik terugblik op mijn kinderdromen, zie ik hoe deze door mijn hele leven heen allerlei verschillende vormen hebben aangenomen. Toch voel ik dat het onderliggende gevoel onveranderd is gebleven, te vergelijken met het bijwonen van een concert: Vroeger danste ik op hardcore, nu is het de Rock&Roll die iets in me los maakt.
Het genre mag dan wel veranderd zijn, het gevoel is altijd gelijk gebleven.

Wanneer ik in dit moment terugdenk aan de jongensdroom om muzikant te worden, word ik geconfronteerd met waar ik nu al had kunnen zijn, verder dan hetgeen ik nu bereikt heb.
En als ik aan de toekomst denk, raak ik gestrest over de details. Maar wanneer ik dan op een zaterdagavond in een café aan het spelen ben, in ‘’het hier en nu’’ volledig met mijn gevoelswereld verbonden ben, realiseer ik me dat ik al in mijn droom aanwezig ben.

Wij mensen hebben herinneringen aan wie we waren, ideeën over waar we willen zijn. Maar het is het levensmoment waarvoor wij kiezen en de energie die wij in dat moment voelen, die ervoor zorgen dat we het leven bewust ervaren.   

Posted in <a href="https://laurapool.info/category/uncategorized/" rel="category tag">Uncategorized</a>